Posts Tagged ‘Introducere în cenzura literară’

Controlul cartii. Coperta.

martie 13, 2014
Controlul cartii. Cenzura literaturii in regimul comunist din Romania.

Controlul cartii. Cenzura literaturii in regimul comunist din Romania.

O poezie interzisă de cenzură: EPILOG LA O FABULĂ MAI VECHE din volumul „Dialectica poeziei” de M. Breslaşu

mai 30, 2012

EPILOG LA O FABULĂ  MAI  VECHE

                          Împrejurarea cred că se cunoaşte               

                          O lebădă jignise-un nor de broaşte

                          articulând cumplite nerozii

                                      – şi erezii –

                                  despre bel-canto şi viaţă.

 

                                  Ce nu se ştie – e  că-a doua zi

                                                 dis-dimineaţă 

                                             o urgentă şedinţă

                                             a fost iar convocată

                                             să rostească-o sentinţă

                                             fără prejudecată!

                                   Participantele fiind cu capsa

                                                        pusă    

                                   iată care a fost  pedeapsa

                                                            propusă:

                                    „Precum a reieşit,

                                             nu de la glas

                                             i s-a fost tras

                                             năpasta

                                   ci de la punctul de vedere greşit,

                                   Deci, ochii vor avea de ispăşit!

                                           Iconoclasta

                                   îşi va pierde vederea! Asta,

                                            şi basta’’

                                    Mai rămâne de hotărât

                                                 acum

                                                 numai atât:

                                                 cu ce – şi cum?

                                    Să-i ardă ochii ? Să-i înţepe!  Sau să-i scoată ?

                                    „Să-i scoată!” a răspuns broştimea toată

 

                                     S-a iscat însă o vie discuţie

                                     asupra instrumentului de execuţie…

                                                şi fitecime

                                                dădea un alt imbold:

                                                o speclă – un piron –

                                                un mărăcine –

                                                un tirbuşon –

                                                sau chiar un simplu bold.

                                                Într-un sfârşit

                                     lucrările de cuvânt fiind limitate

                                               au răuşit

                                     să facă-o unanimitate

                                     şi asupra punctului CU CE vor scoate

                                     ochii sărmanei lebede netoate!

 

                                     Şi toate cele broaşte de pe lac         

                                     – vroind să-şi fie reciproc pe plac –

                                            fac:

                                  CU- AC, CU- AC!

O poezie interzisă de cenzură: „Bocancii” de Traian Coşovei

mai 23, 2012

BOCANCII

– Marelui meu prieten –

 

Şobolani mici, şobolani mijlocii, şobolani mari, şobolani cu ochelari, şobolani cît nişte harmăsari, şobolani ca nişte jaguari;

Şobolani albi, şobolani negri, şobolani cenuşii, şobolani cafenii, şobolani bălţaţi, şobolani verzi ca mucegaiul, şobolani gălbiori, şobolani tăvăliţi în unsori – şobolani în mai multe culori;

Şobolani colţaţi, şobolani moţaţi, şobolani guşaţi, şobolani codaţi, şobolani cîrlionţaţi, şobolani stilaţi, şobolani răsfăţaţi, şobolani coooraţi, şobolani ca nişte fraţi, şobolani enormi şi grei – şobolani mirosindu-se-ntre ei;

Şobolnai venerabili, şobolani veritabili, şobolani ireproşabili, şobolani serioşi, şobolani politicoşi, şobolani scorţoşi, şobolani mustăcioşi, şobolani bărboşi, şobolani burdihoşi, şobolani tenebroşi, şobolani ingenioşi, şobolani sîrguincioşi, şobolani lipicioşi, şobolani veninoşi, şobolani libidinoşi, şobolani puturosi,- şobolani fiorosi;

Şobolance botoase, şobolance pletoase, şobolance ochioase, şobolance sfioase, şobolance lunecoase, şobolance fudule, şobolance nesătule, şobolance bretonate, şobolance juponate, şobo­lance rasate, şobolance aranjate, şobolance rîzgîiate, şobolance protejate, şobolance elevate, şobolance cu nepoţi şi nepoate, şobolance obraznice grămadă la praznice, şobolance unse cu miere, şobolance-n croaziere – şobolance costînd o avere;

Şobolani isteţi, şobolani săltăreţi, şobolani îndrăzneţi, şobolani descurcăreţi, şobolani competenţi, şobolani strîngători, şobolani bănuitori, şobolani răzbunători, şobolani în două picioare, şobolani sub hambare, şobolani în deplasare, şobolani răscoliţi din răzoare, şobolani cu gura mare, şobolani cu gura pungă – şobolani cu-o-labă-mai lungă;

Şobolani susceptibili, şobolani incompatibili, şobolani creatori, şobolani nemuritori, şobolani sub podele, şobolani intraţi pe sub piele, şobolani de neam mare, şobolani călări pe dosare, şobolani cu fotoliu-n spinare, şobolani cu motociclete, şobolani spurcaţi la fete, şobolani în nămol, şobo­lani la rock-and-roll, şobolani cu mustăţile-pline-de-lăptişor-de-matcă, şobolani cu coada sus, şobolanu cu-nfăţişare severă, şobo­lani care-sfîşie-omul de viu – şobolani purtători de holeră.

Şobolani dogoriţi de furnale, şobolani scăpaţi din escavatoare, şobolani speriaţi de compresoare, şobolani hăituiţi de tractoare, şobolani cu coada-ntre picioare – şobolani fără scăpare!

Şobolani printre milioane de bocanci, şobolani cotonogiţi, şobolani jumuliţi, şobolani opăriţi, şobolani scofîlciţi, şobolani îngroziţi, şobolani guiţînd, şobolani mototoliţi, şobolani nenorociţi, şobolani în coşmar, şobolani înecaţi în lapte de var, şobolani cu pămînt în gură – şobolani în şuvoiul de zgură.

Şobolani la strimtoare, şobolani la deratizare, şobolani fără scăpare, şobolani orbiţi de neon, şobolani înecaţi în beton, şobolani jucîndu-se-ntr-un angrenaj cu milioane de roţi – şobolani – le – vine – rîndul – la toţi !….

1. În lungile lui călătorii prin ţară şi prin lume, autorului i-a fost dat să întîlnească aceşti şobolani cu diferite chipuri. Din cînd în cînd, autorul a luat parte la acţiuni de deratizare şi cam atîţia a prins autorul în năvodul lui şi constată că înşiraţi în pagină, ca pe frînghie, sînt cam multişori. Cititorul este rugat să nu se sperie de această înşiruire, ci, confruntînd-o cu experienţa sa – să păstreze proporţia. La un singur lucru este rugat cititorul să se gîndească: de cîte ori s-a întîmplat ca un şobolan să-i treacă pe dinainte – fără ca el, cititorul, să se simtă dator să-1 stîrpească şi din comoditate sau din nepăsare lăsînd treaba asta pe seama altora.

(Una din motivatiile cenzorilor:

„Categoriile enumerate vizau fără deosebire atît persoane cu tare morale, cît şi pe unele investite cu privile­gii in numele unor situaţii politice cu vădită adresă contemporană.”).