Archive for iunie 2018

Capătul drumului la Ambadada Moldovei din București

iunie 15, 2018

Lansare de carte cu ocazia apariției romanului „Capătul drumului”, miercuri, 16 mai 2018, la Ambasada Republicii Moldova, aleea Alexandru nr. 40.

Excelenţa Sa dr. în Istorie Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova a rostit un cuvânt de salut și a făcut o scurtă introducere în istoria deportărilor.

Invitați, alături de autoare: Mariana Sipoș și Radu Negrescu-Suțu.
Moderatoare: Ioana Revnic.

 

Fotografia postată de Valeriu Turea.

Fotografia postată de Valeriu Turea.

 

Fotografia postată de Simona Tanase.

Fotografia postată de Valeriu Turea.

 

Fotografia postată de Marina Luiza Cristea.

 

Fotografia postată de Alina Pavelescu.

 

 

 

Fotografia postată de Dorica Boltaşu Nicolae.

Harta (supra)vieţuirii

iunie 15, 2018

Harta (supra)vieţuirii, Revista Orizont, mai 2018, p. 14.

Dă clic pentru a accesa mai2018.pdf

Graţiela BENGA

Fotografia postată de Liliana Corobca.

 

În proza şi cercetarea românească, Liliana Corobca este o prezenţă tot mai greu de ignorat: romanele îi sunt traduse şi premiate, studiile (consistente) despre exil şi cenzură – repetat menţionate. De la Negrissimo (2003), Un an în paradis (2005), Kinderland (2013, 2015) şi Imperiul fetelor bătrâne (2016) până la Caiet
de cenzor (2016) şi Capătul drumului (2018), autoarea s-a arătat preocupată de situaţii-limită: derapajele actului de a scrie, traficul de fiinţe umane, efectele
migraţiei şi problema copiilor abandonaţi, războiul şi singurătatea, instituţia cenzurii şi drama deportării. Cărţile Lilianei Corobca cuprind poveşti despre
supravieţuire – expuse din perspective care, împreună, schiţează paradigma ontologică a adevărului (ca dispută între ascundere şi descoperire).
Dacă în Caiet de cenzor e imaginată o corespondenţă din anii ’70 cu şefa Biroului Documente Secrete din Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor, care mergea
la fabrica de hârtie să se asigure de distrugerea caietelor de cenzori (socotite secrete de stat) şi care a sustras unul dintre aceste caiete înainte să fugă din ţară,
în cel mai recent roman o bătrână din Bucovina de Nord rememorează crunta experienţă a deportării. Instrumentele
şi consecinţele totalitarismului, aşa cum apar în Caiet de cenzor şi Capătul drumului,
dar şi vârtejurile societăţii postcomuniste (vizibile în celelalte romane)
scot la iveală, neîndoielnic, convergenţa dintre paradigma adevărului şi modelul
politic. De aici, discuţia s-ar putea lărgi – cu zăboviri asupra lui Heidegger şi cu reflecţii asupra umanităţii şi animalităţii discutate, în anii din urmă, de filosoful
italian Giorgio Agamben.
Dar Liliana Corobca scrie proză, nu filosofie. Şi nu orice fel de proză. Capătul drumului mi se pare a fi dovada unei maturităţi literare greu de tăgăduit. Subiectul
e sensibil şi ar fi putut uşor derapa în tânguire ori aluneca în stereotipie – ambele vlăguind, fatal, consistenţa epică. În schimb, Capătul drumului e o poveste puternică, flexibil construită şi bine dirijată stilistic spre o cheie de boltă care adună, în proporţii juste, fundamentul raţional-evocator, substanţa etică, credibilitatea
şi emoţia.
Despre miracolul supravieţuirii umanului scrie Liliana Corobca. Ana, a cărei poveste o aflăm în Capătul drumului, este o supravieţuitoare. În 1940, când Bucovina de Nord a fost smulsă României, Ana era un copil la vârsta mirifică a viselor. Dintre hotarele casei bucovinene,
care prelungeau, într-un fel, căldura unui pântec matern, Ana a fost aruncată într-un tren. Începea calvarul deportării, o lungă călătorie în infern. Pentru satele
din Bucovina (şi nu numai pentru ele), 1940 rămâne anul intrării într-un timp al ororilor. La fel ca Banatul, Bucovina s-a aflat între frontiere instabile. A fost
când perimetru marginal, când centru exemplar. A definit, în egală măsură,
sfârşitul şi reînsufleţirea. La limita dintre
epuizare şi reinventare a crescut Ana, aşa cum pe aceeaşi linie subţire care desparte
viaţa de moarte se aflau toţi cei damnaţi – dintr-o vină pe care nu reuşeau să o înţeleagă. Culpa lor se afla în afara legilor morale. Aparţineau, cu toţii, unui tărâm
nestatornic şi unui timp blestemat. Unii aveau rude în România. Alţii deţineau o casă pe care comuniştii o aleseseră să
fie sediul comitetului sătesc. Câţiva au trecut prin zona gării şi au fost luaţi să umple vagoanele, încât să iasă numărul
cerut de noua putere.
Iar noua putere însemna domnia arbitrariului, mascată de pseudo-egalitarism şi promovată sub învelişul fals-ştiinţific al marxismului deviat în leninism. Deşi Capătul drumului nu este ceea ce se numeşte un roman politic, ci mai degrabă unul al formării şi de-formării, politicul se află totuşi impregnat
în organismul epic, de vreme ce destinele personajelor au fost deturnate prin sacralizarea ideologică a unei puteri instaurate de oamenii miracolelor (după
cum îi numea Yuri Pyatakov), capabili să transforme inadmisibilul în admisibil.
Tot ce le-a rămas puţinilor supravieţuitori
ai exodului spre moarte a fost înălţarea unor mici insule de lumină în bezna infernului. „Tu una mi-ai rămas, mă mângâia mama pe cap […]. O scap
eu pe fata mamei cea mică şi voinică.” În strădania de a-i da copilului şansa întoarcerii în spaţiul matricial (vatra ei), mama Anei s-a rezemat, demnă şi senină, pe
un dispozitiv stabil. În primul rând, a păstrat valorile universale ale umanului.
Într-o lume esenţialmente dezumanizată, deportaţii nu au renunţat la iubire şi solidaritate. La încercarea de a da sens gesturilor mici – printr-un dar, un cântec,
un joc, un dans. În al doilea rând, nu au abdicat de la nevoia de identitate şi de transcendenţă.
Tradiţia şi credinţa formează temelia pe care s-au sprijinit Ana şi mama ei. Frigul teribil din Siberia, foamea chinuitoare, care asocia un strop de lapte sau un cartof îngheţat, găsit pe câmp, cu un moment sărbătoresc au fost suportate, pe de-o parte, prin recursul la memorie şi, pe de altă parte, prin exerciţiul de a
trece dincolo de limitele percepţiei senzoriale. Pentru ambele trasee, vehicul a fost cuvântul – cuvântul din cântecele străvechi, cuvântul rugăciunii, cuvântul
poveştii în sine. Întreaga poveste a deportării,
pe care Ana (sau Cuţa, cum i se spune) i-o împărtăşeşte strănepoatei sale, e o retrăire exorcizantă a răului. Cu
gândul că va muri la vatra ei, bătrâna a scos la lumină ceea ce se obişnuise, ani la rândul, să ascundă.
Cu instanţe narative de vârste diferite, inegale ca încărcătură în ansamblul epic, Capătul drumului desenează
situaţii-limită în care personajele (Cuţa, Dora, Jeni/ Eugen, Gherman, strănepoata Cuţei) sunt conturate fără stridenţe.
Greu de cântărit, până şi drama celei care a întocmit listele cu deportaţi reuşeşte să rămână în chenarul verosimilului. În vagonul
duhnind a moarte, mărturisirea ei se întinde, grăitor, pe claviatura vătămărilor
şi întremărilor – afective şi morale.
De fapt, romanul Lilianei Co­robca arată (intra- şi intertextual) cât de catastrofic sau cât de miraculos poate fi cuvântul. Catastrofic – pentru că unul
dintre instrumentele prin care se instaurează şi se perpetuează o dictatură este construirea unei realităţi paralele, prin transformarea cuvântului în armă
eficientă a urii, a mistificării, a creării
unui sistem capabil să inverseze aiuritor
valorile. (Este ceea ce Ana şi mama ei au trăit, captive în imensitatea stepelor
ruseşti. Ori în Kant, orăşelul kirkiz cu nume reverberant, deşi legea morală
kantiană nu-şi avea loc în doctrina de
partid.) Miraculos – deoarece cuvântul poate fi un substitut al unei armonii pierdute. Sau al unei ordini interzise.
Când mor oameni în trenurile cu deportaţi, sunt aruncaţi ca nişte pietre
de-a lungul şinelor. Cei (încă) rămaşi în urma lor nu le pot pregăti marea trecere,
altfel decât îndeplinind ceremonialul înmormântării la nivel de limbaj. Există,
în Capătul drumului, pagini cutremurătoare despre moarte şi speranţă, despre
iubire şi dorinţa de a trăi, despre trădare
şi iertare. Despre ipocrita morală comunistă
şi despre omenescul autentic. În fine, cuvântul poate fi revelator – scoţând
la iveală istoria neagră a omenirii, pe care memoria colectivă o vrea uneori
uitată. Pe de altă parte, descoperă şi istorii personale ignorate. Capătul drumului e o carte a memoriei – colective, individuale, afective, adăpostite de memoria
înţeleasă ca mecanism utilizat în tehnica modernă. De altminteri, una dintre articulaţiile osaturii narative o constituie relaţia dintre creativitate, memorie umană
şi memoria unui computer.
Revoluţiei antropologice (ca formă de radicalism utopic) i se opune, prin suprastructura bine legată a romanului, posibilitatea de a ne scrie, salvator, propria poveste. E ceea ce a făcut Cuţa. Povestea ei – realistă şi simbolică – dezveleşte cărările care unesc răul şi binele, mistificarea, uitarea
şi adevărul. Sau punţile dintre memorie şi imaginar, dintre poveştile de aici şi poveştile de dincolo, căci „capătul poveştii nu există, când ieşim din una, intrăm în
alta, aici printre oameni sau pe cea lume, alături de Dumnezeu. Fiecare primeşte povestea pe care o merită. Pe unele abia le purtăm pe umeri, grele ca pedepsele,
altele, uşoare, le apuci de primul cuvânt şi pluteşti cu ele”.
Nu am nici o îndoială, e un drum
de străbătut.

MÂNTUIREA PRIN POVESTE

iunie 15, 2018

http://www.viataromaneasca.eu/revista/2018/05/mantuirea-prin-poveste/

 

 

Articol publicat în ediția 5/20185/2018

Într-o vreme în care scriitorii născuți și școliți dincolo de Prut au declanșat o goană frenetică de sincronizare cu literatura română și de adaptare la presupuse cerințe ale postmodernismului literar, inclusiv prin utilizarea semnelor sale exterioare – un tip de mizerabilism tematic și o tot mai dezinvoltă utilizare a limbii romglish în poezie și proză – Liliana Corobca are curajul să se întoarcă la rădăcinile scrisului basarabean, adaptând (post)modernitatea la ceea ce înseamnă tradiția acestui spațiu cultural. Pentru că, dacă așa cum spune Cornel Ungureanu în admirabilele sale geografii literare, dacă literatura din Transilvania și Banat este pătrunsă de spiritul Mitteleuropean, iar cea din vechea Valahie de cel balcanic, în Moldova, mai cu seamă în cea aflată dincolo de teritoriul de azi al României, influența rusă este imposibil de ignorat. Istoria, școala, politicile culturale din vremea defunctei Uniuni Sovietice au făcut ca oamenii din acest teritoriu să vorbească limba rusă la nivel de nativi, să se formeze în spiritul acestei literaturi, să trăiască experiența limită a adaptării continue la situațiile absurde și tragice care le-au izbit existența cu forța unui tsunami.

Se știe că partea cea mai dificilă a progresului nu constă în noutatea pe care o aduce, ci în puterea de a păstra și de a continua, poate în alte forme, ceea ce a fost valoros din ceea ce lăsăm în urmă. Teorie valabilă și, poate, mai clară decât oriunde, la nivelul literaturii. Un roman precum Capătul drumului, de Liliana Corobca are greutatea unei pietre de moară în raport cu prozele de ultimă oră, împănate cu expresii englezești, orgii sexuale, eventual homosexuale, și fum de marijuana prin campusuri universitare. Citind romanul Lilianei Corobca simți tăria rădăcinilor și originalitatea unei literaturi care își trage sevele din folclorul românesc și Creangă, dar și din Gogol, Dostoievski și Tolstoi. Un filon menit să îmbogățească literatura română, precum un uriaș zăcământ de petrol, poate zestrea cea mai prețioasă pe care o pot aduce literaturii române și europene scriitorii cu rădăcini basarabene.

Din punct de vedere compozițional, romanul nu reprezintă cine știe ce sofisticărie. Oarecum după modelul filmului Titanic, în plină epocă actuală, o nonagenară, supraviețuitoare a deportărilor de după cedarea fără luptă, către URSS, a Basarabiei și Bucovinei, în urma Pactului Ribbentrop-Molotov, își povestește viața unei strănepoate, dependente de telefon mobil, laptop, skype și toate celelalte utilități comunicaționale ale zilei de azi. Povestea este până la un punct perfect liniară, întreruptă de mici pauze de respirație în actualitate, chiar dacă ultimul capitol aduce o „spargere” a firului epic în mai multe povești colaterale, unele fără o legătură directă cu destinul protagonistei, dar care îi întregesc profilul spiritual și, mai ales, calitatea de povestitor. Pentru că două sunt elementele de mare interes ale romanului, mizele majore ale autoarei: 1. Faptele în sine care au marcat existența Anei Blajinschi, greu de imaginat și pe alocuri greu de suportat și felul, poate surprinzător, în care protagonista s-a raportat la ele. În același timp, destinul Anei Blajinschi deschide căi de înțelegere a dimensiunilor dramei românilor deportați din Bucovina de nord. 2. Felul în care aceste fapte sunt povestite, stilurile narative, jocul textual de factură postmodernă, surprinzător de eficient dacă se are în vedere substanța propriu-zisă a cărții, cel puțin în ce are ea mai consistent: deportarea și viața în stepele Kazahstanului. Din combinația celor două elemente se creionează în mintea cititorului unul dintre cele mai fascinante portrete feminine din istoria literaturii române: cel al Anei Blajinschi, pe care o vedem crescând sub ochii noștri din primii ani ai copilăriei în niște condiții de-a dreptul criminale, cu psihologia specifică fiecărei vârste, cu disperata nevoie de adaptare la tot felul de condiții și situații, până la vârsta plenarei înțelepciuni din amurgul existenței.

Pentru un cititor din România de azi, care nu s-a confruntat niciodată cu experiența Gulagului, traumele existenței Anei Blajinschi sunt greu de suportat. Istoria vorbește simplu despre cedarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord către Uniunea Sovietică, dar mult mai puțin se spune despre costul tragic pentru unele familii al acestei decizii politice. Vieți sfărâmate, destine distruse, membri ai acelorași familii rămași de o parte și de alta a graniței care nu s-au mai întâlnit vreme de decenii, sau, poate niciodată, copii transportați vreme de săptămâni spre Siberia, în vagoane de marfă, cu ușile ferecate, laolaltă cu cadavre în damful insuportabil al excrementelor din colțul vagonului. Lunga călătorie a deportaților fără vină duce cu gândul la Învierea lui Tolstoi, chiar dacă drumul este parcurs în condiții infinit mai grotești și mai tragice. Unele scene sunt la limita suportabilității, precum cea în care copiii din tren așteaptă cu sufletul la gură ca în vagon să moară vreun bătrân sau vreun bolnav pentru ca în secunda imediat următoare să se repeadă toți să înșface bunurile defunctului, fericiți că le pot aduce mamelor lor (tații fuseseră despărțiți de familii) vreo cârpă, vreo ceașcă sau vreo farfurie. Ori cea în care, ajunși la destinație, Ana îi duce mamei sale un șobolan mort, fremătând de bucurie că vor avea carne.

Deși experiențele pe care le parcurge Ana sunt terifiante din perspectiva unui copil de 11 ani, ea își păstrează intactă o anumită candoare a vârstei. Se adaptează la situații fără să le judece, privește mereu înainte cu un fel de seninătate și deschidere, găsește din orice prilejuri de bucurie și chiar de zâmbet. Păstrarea sufletului de copil în acest univers al groazei și al terorii este aspectul sublim al cărții, locul în care proza Lilianei Corobca se apropie cel mai mult de cea a marilor clasici ai literaturii ruse. Iar secretul acestei seninătăți existențiale în mijlocul nenorocirilor de tot felul este dat de miracolul poveștii, în special al celora care diseminau învățăturile Bibliei. Spune Ana: „Într-o zi, baba Tudorița, care doar cânta și descânta a început: cum că povestea are putere, povestea alungă necuratul, dar alungă și moartea. (…) Cele mai puternice povești erau acelea din Biblie, erau multe la care plângeam, multe erau scrise parcă special pentru noi, le lăsam ca ultim argument de oprire a trenului. Le spuneam la urmă, când celelalte povești se terminau sau, repetate la nesfârșit, nu mai aveau destulă putere. Oricât de mult repetam poveștile din Biblie, ele nu-și pierdeau puterea.” (pp. 82-83)

Filosofia de viață a Anei Blajinschi este o combinație între înțelepciunea populară a lui Creangă și o fervoare religioasă de tip Dostoievski sau Tolstoi. Textul este, ca la Creangă, împănat cu mici mostre de filozofie a vieții, judecăți de sorginte populară, care dau robustețe spiritului și pregătesc omul pentru toate încercările existenței. În cumplita iarnă siberiană, Ana cugetă cu un fir de optimism în suflet: „Hee, peste o lună, nu ne speria nici gerul iernii, nimic. Nu știm cât poate duce omul pe umeri dacă are duhul tare și credincios.” (p. 53) Deși trăiește experiențe cumplite, în imediata vecinătate a morții, Ana ia ca atare tot ce i se întâmplă, nu urăște pe nimeni, vorbește cu un soi de liniște interioară, aproape cu simpatie despre soldații care îi păzeau în marea călătorie, despre rușii întâlniți pe drum sau despre kazahii de la locul de destinație. Nimic nu o revoltă, nimic nu este în măsură să îi tulbure limpezimea inimii și a gândurilor. Este convinsă că toate îi vin de la Dumnezeu și reprezintă voința lui. Pe patul de moarte, o vecină care a urât-o cu ardoare toată viața pentru felul senin al Anei de a trece peste toate vicisitudinile vieții, fără a se plânge vreodată sau a încerca să răspundă cu aceeași monedă, îi mărturisește că aproape și-a pierdut mințile tot încercând să îi facă răul și văzând că nimic nu o poate atinge. Secretul acestei vieți fericite în nenorocire este unul foarte apropiat de filosofia lui Mihai Șora: puterea de a vedea frumusețea care te înconjoară, de a sorbi fiecare clipă de bucurie a vieții, de a ști să apreciezi așa cum se cuvine, darurile mărunte ale existenței. Așa cum spune Ana în lunga sa confesiune: „A mai trecut o iarnă și, iată, încă nu am murit. Era greu de trăit acolo, dar știam să ne bucurăm de fiecare clipă, de lucruri mici. De parcă acum, când avem de toate și o ducem bine, ceva ne lipsește. Micile bucurii, viața simplă nu ne mai pot bucura ca atunci. Așa o piatră pe suflet simt câteodată” (p. 207).

Dincolo de destinul ieșit din comun al Anei Blajinschi, romanul Capătul drumului poate fi citit și ca o probă de virtuozitatea stilistică la nivelul narațiunii. Rememorându-și viața, nonagenara își adaptează mereu stilul la rigorile povestirii într-o manieră de încercată scriitoare contemporană, pe deplin stăpână pe toate tehnicile narative. Ea se pune perfect în pielea copilei de 11 ani, are descrieri care îți taie respirația (excepțională este descrierea luptei pentru supraviețuire a celor din barca de pescuit surprinsă în vârtejul de pe fluviul Obi, care trimite cu gândul la pânzele lui Aivazovski), pasaje de mare frumusețe stilistică și chiar fragmente rimate și ritmate interior, ca și cum ar fi fost scrise în versuri. Alternarea stilurilor se adaptează perfect ritmului și vârstei personajului în diversele momente ale povestirii și demonstrează cu prisosință talentul scriitoarei Liliana Corobca.

Liliana Corobca, are acea calitate specifică autorilor importanți de a-și lua prin surprindere cititorii cu fiecare nouă apariție editorială. Nu umblă niciodată pe același drum, fiecare nou roman al său este complet diferit, tematic și stilistic, de cele care l-au precedat. Capătul drumului este romanul dramei românilor bucovineni deportați în Kazahstan în preajma celui de-al doilea război mondial. Un episod despre nu s-a vorbit deloc în timpul comunismului și despre care se cunosc încă prea puține lucruri în România. Această operă de ficțiune pune în lumină întreaga dimensiune tragică a acestui episod odios din istoria țării. Excelent scris, romanul Lilianei Corobca ar trebui citit de toți românii, mai ales în acest an al centenarului marii noastre uniri.

Liliana Corobca, Capătul drumului, Polirom, Iași, 2018, 338 pag.

Interviu în revista Paragraf

iunie 15, 2018

https://revistaparagraf.com/2018/06/13/liliana-corobca-povestile-erau-aproape-o-necesitate-fiziologica-pentru-cei-deportati/

Dana Pătrănoiu pe 13 iunie 2018

 

Lansare "Capătul drumului" găzduită de librăria Humanitas Cişmigiu, în 29 martie 2018. Autoarea Liliana Corobca, în centrul imaginii. Foto credit: Revista PARAGRAF

Lansare „Capătul drumului” găzduită de librăria Humanitas Cişmigiu, în 29 martie 2018. Autoarea Liliana Corobca, în centrul imaginii.

Foto credit: Revista PARAGRAF

 

Într-un ton mai lejer, vorbeşti despre rochia dragostei, rochia despărţirilor, rochia aducerilor aminte… Cum ţi-a venit ideea de a personaliza rochiile?

Liliana Corobca: M-am gândit ce profesie să-i ofer Anei, ce meserie să aibă… M-am oprit la croitorie, pentru că nu îi trebuia multă şcoală, era accesibilă și deportatelor şi apoi şi-ar fi găsit de lucru destul de uşor. Aveam şi mărturia unei croitorese care şchiopăta puţin şi care reuşise să îşi găsească un bărbat bun şi să se căsătorească – fac și o trimitere în roman la ea.

Iar dacă tot romanul este povestit de o croitoreasă, trebuia să introduc elemente specifice acestei meserii, aşa că am studiat manuale de croitorie ca să descriu corect şi să fac totul foarte veridic.

Cât despre rochii, am moștenit multe de la mama mea, făcute prin anii ’80, când lumea o ducea mai bine. Sunt foarte frumoase, ciudate, obişnuiesc să le port la evenimente, lansări de carte. Mama mea, profesoară, venea îmbrăcată la şcoală cu rochiile astea, uneia îi ziceam „rochia fericirii”, mama era foarte elegantă și specială în ea, o iubeau copiii atât de mult că mă făceau geloasă… Pornind de la asemenea detalii, am ajuns să personalizez tipurile de rochii şi am introdus acest element din viaţa mea reală în carte.

Se tot discută despre faptul că simpla poveste nu este suficientă pentru a deveni literatură (o poveste poate fi spusă cu diverse mijloace neliterare) şi că este necesară o permanentă reinventare a literaturii cu mijloacele sale proprii. Care e opinia ta privind această dezbatere?

Liliana Corobca: Cred că noul este vechiul reinventat. Lumea se schimbă foarte repede, sub ochii noştri, eu simt foarte acut această schimbare, și când merg pe subiecte noi, când am un public nou. Una dintre schimbări se traduce în fragmentarism. Eu aşa scriu, pe bucăţele, fragmentar, pentru că nu am timpul necesar să mă aşez la masa de lucru şi să stau 24 de ore din 24 scriind ca scriitorii de proză de odinioară. Şi nici cititorul nu poate citi în continuu, se duce la serviciu, deschide cartea în metrou etc. Nu văd nicio problemă aici, iar discuţiile despre criza romanului se poartă de sute de ani…

Cred în vocea povestitorului. Cred că există povestitorul acela născut să spună o anumită poveste, cred în omul care spune povești în jurul focului din vremuri primitive și până în zilele noastre. Pentru mine însă, dincolo de tehnici şi formule literare, există și miza socială, aducerea unei probleme în prim plan, ceea ce vreau să spun printr-o poveste, dincolo de poveste.

Cărţile pe care le-am scris au venit și din preocupările mele, din documentele studiate, în domeniul cenzurii, al deportărilor.  Aş mai adăuga că m-am temut întotdeauna să trăiesc din scris. Întotdeauna am căutat un job, ca să am libertatea de a scrie ce şi cum vreau, ca să nu fiu dependentă de succesul imediat, de vânzări și de gustul, nu întotdeauna select, al majorității cititorilor.

Liliana Corobca în Toruń | Foto credit: Arhiva personală a autoarei

Liliana Corobca în Toruń | Foto credit: Arhiva personală a autoarei

 

Capătul drumului este o carte grea, dar cu accente luminoase, şi în care proiectezi o anumită împăcare cu trecutul… Ana Blajinschi are o privire senină asupra vieţii.

Liliana Corobca: Aşa am văzut în mărturiile lor. Eu, personal, nu sunt atât de împăcată şi senină privind trecutul. Dar nu sunt din Bucovina, nici nu am fost în Kazahstan, nu am avut părinţii sau rudele apropiate deportate, nu am o poveste personală traumatizantă, vin cumva dinafară, şi atunci am avut nevoie şi încredere în mărturiile celor care chiar au trecut prin această suferinţă. Oamenii în vârstă mi s-au părut împăcaţi, vrând să moară împăcaţi cu trecutul,oricare ar fi fost el. Eu am pus povestea în gura unei bătrâne de 86 de ani care se gândeşte că moare mâine-poimâine, toţi din jurul ei au murit, până şi copiii ei, Ana a trecut prin foarte multe morţi…

Ca o paranteză, la un moment dat, la noi în sat a venit o femeie bătrână, fusese deportată, îi murise fiica şi ea tot trăia. Povestea ei nu apare ca atare în carte, dar m-a inspirat. N-am cunoscut-o direct, eram plecată la studii, dar tot satul vuia despre acea femeie, care la 90 de ani prăşea în grădină, stătea singură în casă. Ca mulţi supravieţuitori ai deportării, avea o rezistenţă ieşită din comun.

Ana Bojescu (Blajinschi) nu are o privire tocmai senină, dar pentru ca un om să poată povesti toate ororile prin care a trecut, are nevoie de un anumit echilibru, de un anumit calm. Să nu uităm că multă vreme nu a vorbit cu nimeni despre deportare, iar amintirea unor experienţe tragice s-a mai estompat între timp.

Liliana Corobca, „Capătul drumului”, Editura Polirom, 2018, 344 de pagini.

Publicat de Dana Pătrănoiu

Editor-coordonator