Archive for iunie 2013

Lectură publică din romanul Kinderland

iunie 17, 2013

Afis Kinderland 1-H848Vă invit, pe data de 18 iunie 2013, la ora 18.00, la librăria Cărtureşti Verona, Bucureşti, la o lectură publică din romanul „Kinderland”. Vor participa Flori Bălănescu şi Corina Bernic. Moderator: Daniel Cristea-Enache.

Lichtungen, 10 iunie 2013

iunie 16, 2013
Neue Literatur aus Republik Moldau, Graz, Austria

Neue Literatur aus Republik Moldau, Graz, Austria

Lansare Kinderland 2 iunie 2013

iunie 16, 2013
Lansare Kinderland

Lansare Kinderland

Lansare Kinderland

iunie 16, 2013

971667_633147623380324_559339612_n[2]

Lectură publică din romanul Kinderland

iunie 13, 2013

Afis Kinderland 1-H848

Lichtungen

iunie 8, 2013

971576_319775458154974_1671174811_n[1]

O surpriză plăcută

iunie 7, 2013

 

La Cartea Românească, cel mai bine vândut roman a fost „Kinderland”, de Liliana Corobca, urmat de „Memorii în bocanci”, de Călin Hentea, şi „O telenovelă socialistă”, de Doru Pop.

http://www.mediafax.ro/cultura-media/radu-beligan-si-lucian-boia-s-au-numarat-printre-cei-mai-cautati-autori-la-bookfest-2013-10921063

 

TOPUL VÂNZĂRILOR LA EDITURI

Editura Cartea Românească

 Kinderland, de Liliana Corobca
 Memorii în bocanci, de Călin Hentea
Telenovela socialistă, de Doru Pop
 
https://admin.adevarul.ro/cultura/carti/foto-bilant-bookfest-exclusivitate-cele-mai-vandute-carti-salonul-carte-1_51ab6a9fc7b855ff564dcd97/index.html

Vorba de Cultură şi cenzura

iunie 3, 2013

Un document care ar putea să o inspire mâine pe Ema Stere.

Emisiunea „Vorba de cultură” se transmite pe Radio România Cultural în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 12 și 13.

Emisiunea are o pagină de net, nu foarte la zi, aici:
http://www.culturalazi.ro/emisiuni/vorba-de-cultura/ 

 Frecvența pentru București a postului Radio România Cultural este 101,3 FM. Se poate asculta și online, cu tot cu transmisiune video live, la

www.radioromaniacultural.ro
www.radiocultura.ro
www.srr.ro – aici trebuie să alegeți Radio România Cultural.

***

SERVICIUL RADIOTELEVIZIUNE AL DGPT

 

N O T Ă

privind sistemul de relaţii cu redacţiile

Sistemul de relaţii cu redacţiile al serviciului nostru este diferit atât în funcţie de specificul emisiunilor, cât şi de forma de organizare a redacţiilor.

1. Intervenţiile şi semnalările sunt comunicate către re­dacţii în cea mai mare parte de către lectori. Numai în cazurile emisiunilor din nomenclatorul conducerii, când sunt probleme mai im­portante sau materiale semnate de personalităţi, atunci ele se co­munică de către conducerea unităţii.

2. Această problemă este reglementată în proiectul privind atribuţiile şi răspunderile salariaţilor, în sensul că lectorii comunică intervenţiile către redacţii după ce solicită avizul con­ducerii serviciului.

3, 4, 5. În acest fel conducerea serviciului poate să cunoas­că majoritatea intervenţiilor înainte de a fi comunicate redacţiilor. Pentru cazurile când nu se mai poate cere avizul conducerii servi­ciului asupra unor intervenţii, aceasta ia cunoştinţă de ele din registrul de intervenţii. O evidenţă precisă a celor care au făcut comunicările către redacţii nu există, deşi sunt cazuri legate de munca în tură sau de plecarea la cabine, când unele intervenţii sunt comunicate de alţi lectori decât cei care le-au efectuat. Nu există o reglementare în această situaţie.

6. Serviciul nostru nu face comunicări scrise către redacţii.

7, 8. De regulă, intervenţiile sunt comunicate vizelor (sic) poli­tice redacţionale sau redactorilor responsabili ai emisiei, iar în cazul materialelor şi intervenţiilor mai deosebite, şefilor redactori sau chiar vicepreşedinţilor Comitetului de Radiodifuziune şi Tele­viziune. Această problemă nu este reglementată prin acte normative.

 9. Nu avem o evidenţă a persoanelor din redacţii cărora li s-au comunicat intervenţii.

10, 11. Sunt cazuri când la diferite vizionări, în special la televiziune, trebuie să ne comunicăm observaţiile de faţă cu toţi cei care, unii dintre ei fără contigenţă cu sectorul ideologic, au luat parte la vizionare. În aceste cazuri noi am cerut redacţii­lor să fim prezentaţi ca făcând parte din redacţia respectivă.

12,13. Relaţiile cu exteriorul decurg în general mulţumi­tor. Avem însă şi unele greutăţi în sensul că nu întotdeauna ni se aduc materialele din timp, în două exemplare, vizate de viza poli­tică. În astfel de cazuri respingerea lor înseamnă scoaterea din emisie, ceea ce ar avea consecinţe grave. Sunt cazuri, la televiziune, când nu suntem chemaţi la unele vizionări şi, dacă nu am urmări noi activitatea redactorilor, unele emisiuni ar risca să intre fără avi­zul nostru. Uneori suntem chemaţi în cabine să ascultăm emisii ne­finisate sau care după observaţiile vizelor politice suferă mari modificări, ceea ce presupune o a doua ascultare etc. Pentru îmbună­tăţirea pe mai departe a relaţiilor de muncă cu Radioteleviziunea, pentru reglementarea prin norme a unor probleme ivite după aplica­rea Ordinului D.G.P.T. nr. 52 şi după schimbările din conducerea Radioteleviziunii, propunem să se revadă şi să se actualizeze ordinul 173 din 3 martie 1961 al preşedintelui Comitetului de Radiodifuziune şi Televiziune privind controlul care se exercită de organele Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor.

14, 15, 16. În serviciul nostru se lecturează revista „Îndrumătorul centrelor de radioficare”, programele de seară ale for­maţiilor muzicale ale Radioteleviziunii, afişe, invitaţii. Aceste imprimate vin la „bun de tipar” în două exemplare, fără a mai fi însoţite de adrese sau alte documente şi se controlează în şpalt. Considerăm că acest procedeu este corespunzător.

17. Materialele trimise pentru viză se înregistrează în registru pe redacţii şi emisiuni pentru a cunoaşte cine a lecturat sau ascultat emisiunea respectivă şi dacă redacţia ne-a prezentat copia conformă după acele materiale care au avut text. În afară de aceste rubrici, registrul mai cuprinde şi o rubrică cu numărul de pagini sau durata emisiunii. Ca mijloc de evidenţă intern şi operativ, registrele respective sunt corespunzătoare.

18. Materialele sunt prezentate pentru control de către redactorii responsabili de emisie, de către secretariatele redacţio­nale şi de către curieri. După rezolvarea lor, materialele sunt ridicate în general de aceleaşi persoane care le-au adus, fără niciun document sau înscris, procedeu pe care de asemenea îl considerăm corespunzător situaţiei de la noi.

29. X. 1965

(Instituţia cenzurii comuniste în România, 1949-1977, vol. I, ediţie, note, prefaţă de Liliana Corobca, pp. 300-302, in  curs de aparitie)