Archive for octombrie 2009

Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia.

octombrie 14, 2009

Golgota românească. Mărturiile bucovinenilor deportaţi în Siberia.

Texte culese de Dumitru Covalciuc.

Ediţie, note de Liliana Corobca.

 Editura Vestala, Bucureşti, 2009.

 

Notă asupra ediţiei

La început a fost scenariul unui film. O familie de români, foşti deportaţi, călătorind prin Siberia, reconstituie itinerarul tragic, făcut cu zeci de ani în urmă. Pretext pentru a evidenţia punctele esenţiale ale unui cutremurător periplu, soldat cu mii de morţi şi de a recupera un episod dramatic din istoria românilor, trecut sub tăcere. Textele pe care le-am descoperit depăşesc cu mult stadiul de materie primă pentru un even­tual film documentar sau artistic, mărturiile oferind o pano­ramă a deportărilor, fenomen tot mai dificil de reconstituit astăzi.

Volumul de faţă însumează o serie de texte, înregistrate între anii 1990 şi 2005, despre deportarea românilor nord-bu-covineni, pe care le-am selectat din almanahul Ţara Fagilor. Alcătuit de Dumitru Covalciuc, preşedintele Societăţii Culturale „Arboroasa“ din Cernăuţi, almanahul este unul dintre cele mai importante şi mai consistente publicaţii despre Bucovina. „File de istorie“, „Personalităţi bucovinene“, „Graiul neamului“, „Mărturii folclorice despre «raiul» comu­nist“, „Documentar“, „Poeţi contemporani din Bucovina înstrăinată“ sunt doar câteva rubrici ale almanahului, la care colaborează distinşi scriitori, istorici, lingvişti şi publiciştibucovineni. În cadrul rubricii „Golgota neamului românesc“ sunt prezentate mărturiile supravieţuitorilor care au avut de suferit din cauza regimului comunist, care au fost martorii nenumăratelor evenimente dureroase legate de soarta Bucovinei şi a Basarabiei de Nord. „Timp de cincisprezece ani, mărturiseşte Dumitru Covalciuc, am cutreierat satele din partea detrunchiată a Bucovinei istorice, din furatul ţinut al Herţei şi din nordul Basarabiei, inclus în componenţa actua­lei regiuni Cernăuţi, pentru a restabili, prin sutele şi sutele de pagini de istorie orală, martirajul românilor trădaţi, părăsiţi, uitaţi şi lăsaţi sub o stăpânire străină, ca să fie împuţinaţi prin masacre oribile, întemniţări fără vină, deportări masive, trimiteri la moarte sigură în cele mai înfiorătoare lagăre de la periferiile imperiului roşu.“ (Ţara Fagilor, 2006, XV, p. 20).

Cu asentimentul domnului D. Covalciuc, căruia îi exprim şi pe această cale recunoştinţa mea, am selectat, dintre sutele de pagini de mărturisiri, textele care au ca temă principală deportarea (teme colaterale fiind soarta prizonierilor sovie­tici, lupta/rezistenţa anticomunistă, deznaţionalizarea, „des­chiaburirea“, foametea organizată, soarta celorlalte naţionali­tăţi de pe teritoriul bucovinean). ………………………………………………………………………………………….